PUBLIC PROCUREMENT LAW

Kamu ihale hukuku, kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan, kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır. Kamu ihale hukukunun başlıca konuları; ihale hazırlık süreci, ihale süreci kamu ihalelerinde uyuşmazlık çözümü, kamu ihale sözleşmeleri, kamu ihale hukukunda idari yaptırımlar, yasak fiil ve davranışlar, yasaklama işlemleri ve ihalelere karşı idari başvuru yapılmasıdır.

Kamu İhale Hukuku Alanında Yürütülen Davalar ve Takip Edilen İşler:

 • Aşırı düşük tekliften kaynaklanan davalar,
 • Birim fiyat farklarından kaynaklanan davalar,
 • Ek imalatlara ilişkin davalar,
 • Hak edişlerin tahsilinden kaynaklanan davalar,
 • Kamu ihale kararlarına karşı ihaleyi yapan kurum veya Kamu İhale Kurumu nezdinde itiraz başvurusunda bulunmak,
 • Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı açılan davalar,
 • Kamu ihalelerine katılmaktan men edilme davaları,
 • Kamu İhale Kurumu düzenleyici işlemlerine karşı açılan davalar,
 • Kamu ihale sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Süre uzatımından kaynaklanan davalar,
 • Yer tesliminden kaynaklanan davalar,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ