LAW of PUBLIC OFFICERS

Memur hukuku, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurların; hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Memur hukukunun başlıca konuları; devlet memurlarının hakları ve yasakları, devlet memurluğuna alınma şartları, adaylık, hizmet şartları ve şekilleri, atanma, devlet memurluğunda ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler, memurluğun sona ermesi, çalışma saatleri, izinler, disiplin suçları, görevden uzaklaştırma, mali haklar, sosyal haklar ve yardımlar, devlet memurlarının yetiştirilmesi ve memurların yargılanma usulüdür.

Memur hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Banka promosyonu ile ilgili davalar,
• Devlet memurlarının işlediği suçlarla ilgili davalar,
• Devlet memurlarının atanmasına ilişkin davalar,
• Devlet memurluğuna giriş mülakatlarının iptaline ilişkin davalar,
• Disiplin işlemlerine ilişkin davalar,
• Geçici görevlendirmeye ilişkin davalar,
• Görevden uzaklaştırmaya ilişkin davalar,
• Görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin davalar,
• Güvenlik soruşturması davaları,
• Lojman tahliye davaları,
• Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince verilen kararlara yapılan itirazlar ve açılan davalar,
• Rücu davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ