LAW of PERSONS

Kişiler hukuku, gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin kişiliğinin başlangıcını ve sona ermesini konu edinen bir medeni hukuk dalıdır. Kişiler hukukunun başlıca konuları; kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin korunması, isim, ikametgâh, hısımlık, şahsi hal, gaiplik, dernekler ve vakıflardır.

Kişiler Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

  • Cinsiyet değiştirme davaları,
  • Dernek ve vakıflar ile ilgili davalar,
  • Evlatlık davaları,
  • Gaiplik davaları,
  • İsim veya soyadın değiştirilmesi ve düzeltilmesi davaları,
  • Soy bağı davaları,
  • Vesayet ve vasi tayini davaları,
  • Yaş düzeltme davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ