INSURANCE LAW

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta hukukunun başlıca konuları; sigorta sözleşmesinin akdi, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sigorta sözleşmesinin türleri, sigortacılık faaliyetleri, sigortacılıkla uğraşan kişi ve kurumların neler olduğu ve sigortacılık faaliyetlerinin denetlenmesi gibi hususlardır.

Sigorta Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Sigorta edilen malın temlikinden kaynaklanan davalar,
• Sigorta bedelinin tahsili davası,
• Hasar tespit davaları,
• Hayat sigortası davaları,
• İnşaat sigortası davaları,
• İşveren sorumluluk sigortası davaları,
• Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası davaları,
• Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (Trafik Sigortası) davaları,
• Mesleki sorumluluk sigortası davaları,
• Motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası (KASKO) davaları,
• Sağlık sigortası davaları,
• Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası davaları,
• Ürün sorumluluk sigortası davaları,
• Yangın sigortası ve yangına bağlı kar kaybı sigortası davaları,
• Zorunlu deprem sigortası davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ