GDPR & DATA PROTECTION LAW

Kişisel verilerin korunması hukuku, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır. Kişisel verilerin korunması hukukunun başlıca konuları; kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veriler ile ilgili haklar ve yükümlülükler, veri sorumluları sicili, kişisel verilere ilişkin suç ve kabahatlerdir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

  • Kişisel verilerin işlenmesi davaları,
  • Kişisel verilerin korunması davaları,
  • Kişisel verilere ilişkin önleme, tespit, durdurma, maddi ve manevi tazminat davaları,

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gider, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gider, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesine tıklayın.

Turkish
MENÜ