CONSUMER LAW

Tüketici Hukuku, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenleyen hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar,
• Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan davalar,
• Ayıplı satışta ticari satıştan kaynaklanan davalar,
• Cezai koşuldan kaynaklanan davalar,
• Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri,
• Konut finansmanından kaynaklanan davalar,
• Mesafeli satış sözleşmesinden (online ve telefonla alışverişten) doğan davalar,
• Taksitle satıştan kaynaklanan davalar,
• Tüketici kredilerinden doğan davalar,
• Tüketici hakem heyeti başvuruları ve bunların kararlarına karşı açılan davalar,
• Satış sözleşmesinde zapttan sorumluluk davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ