CONDOMINIUM LAW

Kat mülkiyeti hukuku, kat maliklerinin birbirleri ve yönetim ile olan ilişkilerini, yönetimin oluşturulmasını ve kurallarını, ortak alanların kullanım şeklini düzenleyen hukuk dalıdır. Kat mülkiyeti hukukunun başlıca konuları; ortaklığın (şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satın alma (şüf’a) hakkı, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının kurulması, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin hakları, kat maliklerinin ve kat irtifakı sahiplerinin borçları, ana gayrimenkulün yönetimi, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının sona ermesidir.

Kat Mülkiyeti Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

  • Halen kat mülkiyetine çevrilmeyen arsa veya yapı için ortaklığın giderilmesi davasının açılması,
  • Kanundan doğan borçlarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı; ortak giderlerin ödenmemesi sebebiyle icra takibi başlatılması; yükümlülüklerini ihlal etmede ısrarcı olan maliklere karşı devir davası açılması,
  • Kat maliklerinin mülkiyet hakkından doğan haklarının korunması için müdahalenin men-i, tazminat ve zilyetlik davalarının açılması,
  • Kat malikleri kurulunca verilen kararlara karşı iptal davası açılması,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ