COMPANY LAW

Şirketler hukuku, ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. Şirketler hukukunun başlıca konuları; adî şirketler, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, paylı komandit şirket kooperatif şirketler ve şirketler topluluğudur.

Şirketler Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:

• Genel kurul kararlarının iptali davaları,
• Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davaları,
• Özel denetçi atanması istemli davalar,
• Pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullandırılmasına ilişkin davalar,
• Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davaları,
• Şirket müdürlüğünden azil davaları,
• Şirket müdür ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları,
• Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları,
• Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları,
• Şirket yönetim kurulu ve müdürlerinin açacağı tazminat davaları,
• Şirketlerin feshi davaları,
• Şirketlerin iflası davaları,
• Tasfiye memurlarının açacağı davalar ile tasfiye memurlarına karşı açılacak tazminat davaları,

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ