CITIZENSHIP LAW

Vatandaşlık hukuku, vatandaşlığın kazanılması, vatandaşlığın kaybedilmesi, vatandaşlığın kaybettirilmesi, çifte vatandaşlık vb. konular ile ilgili usul ve esasları düzenleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık hukukunun başlıca konuları; genel hükümlere göre vatandaşlığın kazanılması, evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılması, istisnai yollardan vatandaşlığın kazanılması ve vatandaşlığın kaybedilmesidir.

Vatandaşlık Hukuku Alanında Yürütülen ve Takip Edilen İşler:

• Evlat edinme yoluyla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• Evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• Denklik Belgesi müracaatı ve takibi,
• Genel hükümlere göre vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• İstisnai olarak vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına ilişkin müracaat ve takibi,
• Seçme hakkı ile vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• Soybağı esasına göre vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• Vatandaşlıktan çıkma müracaat ve takibi,
• Yeniden Vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin müracaat ve takibi,
• Yabancı Yatırımcıların vatandaşlık kazanmalarına ilişkin müracaat ve takibi,

Vatandaşlık Hukuku Alanında Yürütülen Davalar:
• Evlat edinme yoluyla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• Evlenme yoluyla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• Denklik Belgesi davaları,
• Genel hükümlere göre vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• İstisnai olarak vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına ilişkin davalar,
• Seçme hakkı ile vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• Soybağı esasına göre vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• Vatandaşlıktan çıkma davaları,
• Yeniden Vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin davalar,
• Yabancı Yatırımcıların vatandaşlık kazanmalarına ilişkin davalar,

İstisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarla ilgili olarak
Bakanlıktan yazılı talimat gelmesi halinde adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan vatandaşlık dosyası düzenlenir ve yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunup bulunmadığı hususunda İl Emniyet Müdürlüğünden güvenlik soruşturması istenir:

a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-4),
b) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
c) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
d) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümeleri),
e) Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
Tamamlanan dosya müracaat makamlarınca kontrol edilerek, eksiklikleri tamamlandıktan sonra karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Dava Dosyası Pdf

Soru 1

Cevap 1

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Toggle title

İçeriği değiştir buraya gidin, bu metni değiştirmek için düzenle düğmesini tıklayın.

Turkish
MENÜ