ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ON

ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP

What are the ways to acquire Turkish citizenships?

a) Through birth
b) Through application

On what basis is Turkish citizenship acquired by birth?

a) On the basis of paternity
b) On the basis of place of birth (A child born in Turkey who cannot acquire the citizenship of any State due to reasons such as absence of parents or being stateless, acquires Turkish citizenship by birth.)

What are the types of acquisition of Turkish citizenship by the decision of the competent authority upon your application?

a) Acquisition in general terms (no additional special requirements),
b) Acquisition in particular terms,
c) Re-acquisition,
d) Acquisition by marriage.

What are the conditions for acquiring Turkish citizenship in general terms?

a) Being an adult and having the power to distinguish in accordance with the Turkish Civil Code,
b) Having resided in Turkey for five consecutive years prior to the application date,
c) Confirming by behavior that you have decided to settle in Turkey,
d) Not having a disease in terms of general health,
e) Having good morals,
f) To be able to speak Turkish,
g) Having an occupation or sufficient income,
h) Not to be objectionable in terms of national security and public order,

What are the types of residence permits that do not show the intention to settle in Turkey in the acquisition of Turkish citizenship?

a) Asylum,
b) For educational purposes,
c) For touristic purposes,
d) For accompanying the student,
e) For treatment / therapy purposes.

Kimler Türk vatandaşlığını kazanamaz?

a)-Anayasa ile kurulu devlet düzenini yıkma yolunda faaliyette bulunduğu tespit edilenler,
b)-Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne karşı yurt içinde veya dışında faaliyette bulunduğu tespit edilenler,
c)-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,
ç)-İsyan, casusluk ve vatana ihanet suçlarına katıldığı tespit edilenler,
d)-Silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı veya bunlarla ilişki içerisinde bulunduğu tespit edilenler,
e)-Altı aydan fazla hapis cezası alanlar,

Kimler Cumhurbaşkanı kararı ile istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler?

a)Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler
b)4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.
c) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.
d) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

Kimler yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı müracaatında bulunabilir?

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alan yabancılar ile turkuaz kart sahipleri.

Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında gerekli olan yatırım şartları nelerdir?

a)-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirmek
b)-En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı satın alıp tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koydurmak
c)-En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,
ç)-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak
d)-En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını satın alıp üç yıl tutacağına dair taahhütte bulunmak

Türk Vatandaşlığının yatırım yolu ile kazanılmasında izlenmesi gereken süreç nedir?

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20’nci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması,
6458 sayılı Kanun’un 31 ‘nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması,
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için ikamet edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvuru yapılması.

Yabancıların Yatırım yolu ile vatandaşlığa müracaatlarında kanuni sınırlamalar var mıdır?

Herhangi bir sınırlama olamayıp diğer taraftan gayrimenkul edinimi ile Türk vatandaşlığına müracaatta 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. maddesi uyarınca Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz alma imkânı sağlamıştır. Ancak, 1062 sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu uyarınca Suriye vatandaşları gayrimenkul edinim yolu ile Türk Vatandaşlığına müracaat edemezler.

İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı edinimi amacıyla yapılan başvurular vekâlet ile olabilir mi?

Uygunluk belgesi alınması, kısa dönem ikamet izni başvurusu, ikamet izin kartının teslim alınması ve vatandaşlık başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması yabancının ülkeye girişine ihtiyaç olmaksızın özel vekâletname ile bu hususun vekâletnamede açıkça yazılmış olması durumunda uzaktan sonuçlandırılabilir.

Uygunluk Belgesi nedir?

Yabancı yatırımcılarca gerek vatandaşlık gerekse ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği 20 nci maddesinde yer alan asgari yatırım şartının sağlandığını tespit etmek amacıyla ilgili kurumlarca düzenlenen belgedir.

Hangi kurumlardan nasıl Uygunluk Belgesi alınır?

a)-Sabit Sermaye yatırımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü),
b)-Taşınmaz satın alımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü),
c)-İstihdam oluşturanlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne),
ç)-Mevduatı yatırımı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığına),
d)-Devlet Borçlanma araçlarını satın alanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığından,
e)-Gayrimenkul Yatırım Fonu katılma payı veya Girişim Sermayesi yatırım fonu katılma payı alanlar için Sermaye Piyasası Kurulundan (Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı)

Daha önce yapılmış yatırımlar için Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunulabilir mi?

12.01.2017 tarihinden önce yapılan yatırımlar kapsam dışındadır.

Uygunluk Belgesi alındıktan sonra nereye başvuru yapılır?

Yukarıda maddeler halinde belirtilen şartları taşıyan ve ilgili kurumlarca adına uygunluk belgesi düzenlenen kişiler 6458 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için ikamet ettiği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ya da İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere başvurur.

Uygunluk Belgesi ve İkamet Belgesi alındıktan sonra ne yapılır?

Genel Müdürlüğümüze gönderilmek üzere İstanbul ve Ankara’da faaliyette bulunan Özel Ortak Ofislere diğer illerimizde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurarak adlarına vatandaşlık dosyaları düzenlenmektedir.

Who can reacquire Turkish citizenship with the decision of the Ministry of Internal Affairs, without the requirement of residence?

a) Those who lost their Turkish citizenship by obtaining a “leave permit”.
b) Those who have lost their Turkish citizenship due to their parents, who do not use their right to choose within 3 years.

What are the conditions for acquiring Turkish citizenship through marriage?

a) Living in Turkey for at least three years as married to a Turkish citizen and,
b) Living in family unity and,
c) Not to engage in any activity incompatible with the union of marriage and,
d) Not to be in a situation that would constitute an obstacle in terms of national security and public order.

What are the conditions for acquiring Turkish citizenship through adoption?

a) The foreigner must not be an adult (older than 18 years old) on the date of application and,
b) The foreigner should not have an obstacle in terms of national security and public order.

What are the conditions for acquiring Turkish citizenship by "the right to choose"?

a) To have lost Turkish citizenship involuntarily depending on the mother or father AND
b) To make a written notification to acquire Turkish citizenship within three years from their adulthood.

Turkish
MENÜ